Програма на BraVo, Пловдив

„BraVo, Пловдив!” е гражданско сдружение, направено от пловдивчани, за да бъде в помощ на пловдивчани. За близо 120 дни една идея на няколко души да облагородим междублоково пространство се превърна в цяло движение, което бе последвано от стотици пловдивчани. С всеки изминал ден ставахме повече, а идеите и намесите, които направихме в градската среда, срещаха огромното одобрение на пловдивчани.  Мотивацията да направим Пловдив малко по-добро място за най-важното нещо в един град – хората, ни чертаеше пътя, по който вървим.

За 6 месеца успяхме да облагородим междублокови пространства, спортни и детски площадки, запълнихме десетки огромни дупки, които създаваха проблеми на хората с години, подадохме ръка на пловдивчани, имащи нужда от подкрепа.

Въпреки огромния ни ентусиазъм, разбрахме, че колкото проблеми решаваме, има в пъти повече, които имат нужда от намеса. Разбрахме също, че колкото и да ни се иска със собствени усилия и средства, не можем да решим всички проблеми, поставени от хората към нас. Разбрахме също, че една система не може да я промениш отвън, колкото и да се опитваш. Надявахме се, че с примера ни градските власти и Община Пловдив най-малко ще се засрамят за нерешените проблеми с години и ще се активизират. Уви, пълната незаинтересованост за истинските проблеми хората си остана същата.

Поради това взехме нелекото решение да участваме в местната власт.  Целите на „Браво, Пловдив!” си остават непроменени – хилядолетният Пловдив да има вид, такъв, какъвто заслужава, а пловдивчани да се гордеят с града, в който живеят.

Сдружението „Браво,Пловдив!” е  създадено от пловдивчани за пловдивчани и поради това няма да позволим никакви компромиси с града ни заради зависимости от партийни централи в София. Вярваме, че истинската децентрализация е особено нужна, за да може Пловдив, а и общините в България, да се развиват, без да са в плен на политическата конюнктура на национално ниво.

Програмата за управление на Пловдив на „Браво, Пловдив!” е насочена най-вече към хората – белите кръвни телца на един град и неговата истинска стойност.

Зелена система и екология

 • Създаване и реализиране на цялостна концепция за зелен град – поливни системи в паркове,градини и междублокови пространства;
 • Изграждане на нови паркове и заличаването на калните петна;
 • Облагородяването и социализацията на символите на Пловдив, които са безценни за пловдивчани – река Марица и хълмовете;
 • Оптимизация на общинските предприятия и създаването на отдел „Зелена система”;
 • Фитосанитарни оценки на най-големите паркове в Пловдив и спасяването на дървесната растителност в тях;
 • Реформа в сметосъбирането с въвеждане на правила с акцент към разделното събиране на отпадъци; Създаване на система, според която всеки ще има в близост до жилището си  контейнери за разделно сметосъбиране.
 • Купуването на нови машини за почистване, метене и миене на уличната и пешеходна инфраструктура;
 • Независим одит на стратегиите на Община Пловдив за намаляването на ФПЧ и замърсяването на въздуха и въвеждането на работещи мерки в това направление;

Транспорт

 • Безплатен екологичен градски транспорт е основен приоритет на „Браво, Пловдив”.  С него ще се решат проблеми не само с трафика, но и със замърсяването на въздуха.  Всяка година се дават десетки милиони от общинския и държавния бюджет на частни превозвачи, които потъват в бездънната яма, наречена публичен транспорт. С тези средства, целеви субсидии от републиканския бюджет и европейски програми, този иновативен за България проект може да се реализира, като се направи и сериозна промяна на транспортната схема на градския транспорт;
 • Одит и промяна на регулирането на кръстовища в различни точки на града, които в момента не са оптимално регулирани;
 • Разширение на веломрежата, като се изградят липсващите връзки между отделните велоалеи, насърчаване на такъв вид транспорт;
 • Изграждане на буферни и многоетажни паркинги;
 • Въвеждане на ред с паркирането в кварталите, основни булеварди и улици;

Строителство и инвестиции

 • Форсирането на строителството на започнатите улични ремонти, като се използват всички институционални механизми за влияние върху строителните фирми;
 • Освен акцент върху кварталите на Пловдив в капиталовата програма – вътрешноквартални улици, тротоари, междублокови пространства, детски и спортни площадки;
 • Реализация на нови пътни връзки с целево държавно и европейско финансиране:
 1. Нов мост над река Марица;
 2. Продължението на бул. „Северен”;
 3. Транспортна връзка между районите „Тракия” и „Южен” чрез продължението на бул. Ал. Стамболийски”
 4. Нов булевард между Коматевско и Кукленско шосе по старата жп линия в район „Южен”
 5. Продължението на бул. „Свобода”до разклона за квартал Прослав;

Архитектура и общинска собственост

 • Мораториум върху продажбата на общински имоти за жилищно строителство;
 • Ревизия на Общия устройствен план и частичната му промяна с намаляването на параметрите за застрояване в презастроени райони и квартали;
 • Изграждане на цялостна концепция за архитектурата и визията на сградите в Централна градска част включително и елементите към тях като преместваеми съоръжения;
 • Въвеждане на единни правила и визия при ремонти на фасадите в жилищните блокове в районите, включително при саниране и енергийно обновяване;
 • Отчуждаването на имоти за изграждане на нови паркове и зелени площи;
 • Откупуването на концесията на Пешеходния мост и превръщането му в притегателен център за пловдивчани, който да е началото на истинското обръщане на река Марица към пловдивчани;
 • Процес на приобщаване на населени места от общините „Марица” и „Родопи” към Пловдив с ясна концепция и готови проекти за развитието на населеното място при евентуално присъединяване;

Съвременна администрация и електронно управление

 • Община Пловдив значително се забавя с процеса на дигитализация и въвеждането на онлайн услуги.  В приоритетите ни е въвеждането на максимален брой услуги на Община Пловдив, които могат да се заявят и получат през компютъра или смартфона;
 • Ще се изгради нов уеб сайт на Община Пловдив, който да е удобен за пловдивчани в търсенето на информация. Поддържането на максимален  обем от публични регистри, заповеди, конкурси и търгове ще гарантира прозрачното управление на градската администрация;
 • Изграждането  на единен портал и апликация, с който да се оперира и заявяват услуги в градския транспорт, публичните паркинги и Синя зона, музеи, галерии и други общински обекти;

Обществен ред и сигурност

 • Изграждане на голяма мрежа от виденаблюдение, което  да обхваща основни публични места, училища, детски градини, площади, спортни  площадки, спирки  от масовия градски транспорт  и други. С него ще се гарантира сигурността на пловдивчани, както и ще се пресекат вандалските прояви;
 • По-голямо присъствие на общинска полиция и охрана на публичните места в града, на които се събират голям брой хора, както и около  училища и детски заведения;
 • Засилване на контрола и проверките от Общинския инспекторат на строежи, заведения и други  обществени  места и обекти;

Бюджет, бизнес развитие и европейски политики

 • Стриктна бюджетна политика с реални финансови рамки;
 • Спиране на безразборното и разхвърлено харчене на средства по различни обекти без пряка връзка и спорни за подобряването на качеството на живот на хората;
 • Запазване на ниските ставки на данъците  за физически лица с акцент по-голямата събираемост на налозите, както и на стари задължения;
 • Адекватно разпределение на бюджета към 6-те района на Пловдив със самостоятелни бюджети на районните кметове;
 • Сериозна проектна готовност за финансиране на приоритетните  обекти през европейски програми и целево държавно  финансиране;
 • Намаляване на административната тежест за  бизнеса;
 • Създаване на благоприятна среда за инвестиране в Пловдив чрез изграждане на инфраструктура;
 • Стимули и съдействие при инвестиционни намерения на високотехнологични компании и стартъпи;

Образование, здравеопазване и социална политика

 • Изграждане на нови детски градини и ясли в Пловдив. Акцентът ще е към детските ясли, които са крайно недостатъчни в целия град;
 • Решаване на дългогодишния казус с Математическата гимназия за изграждане на своя сграда и кампус;
 • Изграждане на ново училище в район „Западен” до мол Пловдив;
 • Осигуряване на средства за реконструкцията на ГХГ „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Въвеждане на съвременни  и високотехнологични методи за обучение в детските градини и училища;
 • Запазване на броя на социалните услуги в Община Пловдив и разширяването на обхвата им;
 • Внимание към всеки пловдивчанин в нужда от уязвимите групи;
 • Финансово подпомагане на  всяко семейство, на което се ражда дете в Община Пловдив;
 • Реформа и вдигането на крака на общинските лечебни заведения, които са пред фалит – МБАЛ „Св. Мина”, Спортният диспансер и Кожният диспансер
 • Създаване на дълготрайна стратегия за развитие на общинското здравеопазване. Не може един град с толкова лечебни заведения да няма никаква адекватна програма за тяхното оздравяване. Преди е правена такава от външна фирма и в нея е обобщено, че общинското здравеопазване има голям потенциал.
 • Оценка каква е ползата от всяко от общинските лечебни заведения и да се направи адекватен анализ дали имат социална функция или не
 • Възстановяване на диспансерната форма за наблюдение на социално-значимите болести.

Култура, туризъм,  спорт и младежки дейности

Важен фактор за развитието на сектора е разширяването на културната инфраструктура на града.

Приоритетните проекти:

 • Ремонт и реконструкция на кино „Космос” като алтернативна сцена за малки форми. Изготвяне на план за управление и промотиране, за да може да се самоиздържа.
 • Реставрация, консервация и социализация на Форумите Юг и Изток, за да бъде оформен подобаващо градският център.
 • Натиск от страна на Община Пловдив за спешен ремонт и реконструкция на Концертна зала, която е държавна собственост и от 8 години стои заключена.
 • Подновяване на диалога с Министерство на културата за съвместна инициатива за построяването на сграда на Държавна опера-Пловдив по подписания преди години меморандум.
 • Община Пловдив ще поиска от държавата управлението на Летния театър на Бунарджика, за да поеме засиления интерес към откритите сцени под тепетата.
 • Постоянен мониторинг на състоянието на сградите и уличните настилки в Стария град.
 • Активно участие на Общината в популяризирането на груповия обект „Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол”, с който градът кандидатства в ЮНЕСКО за световно наследство. Популяризиране на различни международни туристически и научни форуми.
 • Децентрализация и активна работа с районните кметове за превръщането на открити зони в кварталите като места за култура и оборудването им с необходимите технически средства. Пренасочване на събития от градския център към кварталите.
 • Регионални програми за работа с деца в активно партньорство с Кукления театър, Драматичния театър, Операта, музеи и галерии, ОДК.
 • Гъвкаво финансиране на археологическите проучвания извън централната градска част и оформянето им като музеини комплекси на открито. Пример за това е археологията на Голямата могила в район Южен. Включването на новоразкритите обекти в туристическите маршрути, предлагани в града.
 •  Увеличаване на бюджета за култура през централния бюджет на Общината, както и кандидатстване по проекти на национално и европейско ниво. Особено подходящо е това да се случи през Националния план за възстановяване и устойчивост. Има две възможности за финансиране – „Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, международно конкурентна и устойчива екосистема” с общ планиран ресурс от 96.8 млн. лева (79.7 млн. лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 17.1 млн. лева национално съфинансиране), както и „Дигитализация на музейни, библиотечни, аудиовизуални и архивни фондове” с общ планиран ресурс от 67.5 млн. лева (58.3 млн. лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 9.2 млн. лева национално съфинансиране). Планирано е създаването на програма, чиято цел би била децентрализация и развитие на местни културни политики, вкл. финансиране на местно ниво и прогнозиране на общински бюджети за култура.