Ерол Садъков

Учредител на BraVo Пловдив, активен участник в акциите на сдружението.