Яна Димитрова

Юрист, един от учредителите на сдружение BraVo, Пловдив.